პიროვნული განვითარების სემინარი

 1. Home
 2. პიროვნული განვითარების სემინარი
Filter

“პიროვნული განვითარების სემინარი” ეს არის ტრენინგებისა და პრაქტიკული სწავლებების კონცეფცია, სადაც ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება გამოიკვლიონ საკუთარი პიროვნების სისუსტეები, ძლიერი მხარეები, პოტენციალი, უნარები და ინტელექტის დონე, რომ შემდგომში ეფექტურად მოახდინონ თვით-რეალიზაცია და ლიდერული უნარ-ჩვევების სრულყოფა. 

 • მსოფლხედვის ჩამოყალიბება
 • ღირებულებები და ხედვა
 • მიზნის დასახვა
 • ლიდერული უნარჩვევები
 • დროის მართვა
 • ეფექტური კომუნიკაცია
 • მეწარმეობა VS კარიერა
 • შემაჯამებელი სემინარი

.

ტრენერი: გიორგი დოლიძე (ონლაინ CV იხილეთ აქ)

სემინარი გაცვლითი AIESEC in Georgia-ის პროგრამის ექსკლუზიური ნაწილია, რომელიც ISIE Georgia და AIESEC in Georgia-ს თანამშრომლობის ფარგლებში გთავაზობთ, რაც ნიშნავს რომ სემინარში ყველა მონაწილე სურვილის შემთხვევაში პირდაპირ მიიღებს მონაწილეობას გაცვლით პროგრამაში ევროპაში.

ეს არის პიროვნული განვითარების სივრცე.

სემინარის განმავლობაში მონაწილე იმაღლებს ცნობიერებას საკუთარი თავის შესახებ და უკეთ ისახავს სამომავლო მიზნებს.

სემინარში მონაწილეობის საფასური შეადგენს 240 ლარს და მონაწილე იხდის მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ წარმატებით გადალახავს გასაუბრების ეტაპს ინგლისურ ენაზე. გაითვალისწინეთ, რომ თანხის უკან დაბრუნება არ მოხდება თუ მონაწილე გადაიფიქრებს მონაწილეობას შესარჩევი ეტაპების შემდგომ, შესაძლოა მხოლოდ მონაწილეობის გადანაცვლება დროში.

სემინარები ტარდება სამუშაო დღეებში 19:00 – 20:30 შუალედში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სემინარში დღემდე 1,200-ზე მეტმა წარჩინებულმა ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა. პერსონალური მონაცემების დაცვის მიზნით მონაწილეთა სახელები და გვარები კონფიდენციალურია, თუმცა პროექტში მონაწილეობის დინამიკა საჯაროა.

 • ზამთარი 2012-13 (32)
 • გაზაფხული 2012-13 (33)
 • ზაფხული 2012-13 (30)
 • გაზაფხული 2014-15 (83)
 • ზაფხული 2014-15 (13)
 • შემოდგომა 2015-16 (78)
 • ზამთარი 2015-16 (20)
 • გაზაფხული 2015-16 (99)
 • ზაფხული 2015-16 (13)
 • შემოდგომა 2016-17 (94)
 • ზამთარი 2016-17 (21)
 • გაზაფხული 2016-17 (71)
 • შემოდგომა 2017-18 (44)
 • ზამთარი 2017-18 (72)
 • გაზაფხული 2017-18 (73)
 • ზაფხული 2017-18 (11)
 • შემოდგომა 2018-19 (60)
 • ზამთარი 2018-19 (56)
 • გაზაფხული 2018-19 (31)
 • შემოდგომა 2019-20 (66)
 • ზამთარი 2019-20 (60)
 • COVID-19 პერიოდი (70)

რას მივიღებ სემინარზე?

თვით-აღმოჩენა და ანალიზი
მიზნების დასახვა და დაგეგმვა
ლიდერობა და მართვა
რესურსების მართვა
მეწარმეობრივი განვითარება
გამოცდილების დაკავშირება პროგრამასთან