პიროვნული განვითარების სემინარი

 1. Home
 2. პიროვნული განვითარების სემინარი
Filter

“პიროვნული განვითარების სემინარი” ეს არის ტრენინგებისა და პრაქტიკული სწავლებების კონცეფცია, სადაც ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება გამოიკვლიონ საკუთარი პიროვნების სისუსტეები, ძლიერი მხარეები, პოტენციალი, უნარები და ინტელექტის დონე, რომ შემდგომში ეფექტურად მოახდინონ თვით-რეალიზაცია და ლიდერული უნარ-ჩვევების სრულყოფა. 

 • მსოფლხედვის ჩამოყალიბება
 • ღირებულებები და ხედვა
 • მიზნის დასახვა
 • ლიდერული უნარჩვევები
 • დროის მართვა
 • თვით-რეალიზაცია
 • ეფექტური კომუნიკაცია
 • შემაჯამებელი სემინარი

.

ტრენერი: გიორგი დოლიძე (CV იხილეთ აქ)

სემინარი გაცვლითი AIESEC in Georgia-ის პროგრამის ექსკლუზიური ნაწილია, რომელიც ISIE Georgia და AIESEC in Georgia-ს თანამშრომლობის ფარგლებში გთავაზობთ, რაც ნიშნავს რომ სემინარში ყველა მონაწილე სურვილის შემთხვევაში პირდაპირ მიიღებს მონაწილეობას გაცვლით პროგრამაში ევროპაში.

ეს არის პიროვნული განვითარების სივრცე.

სემინარის განმავლობაში მონაწილე იმაღლებს ცნობიერებას საკუთარი თავის შესახებ და უკეთ ისახავს სამომავლო მიზნებს.

სემინარში მონაწილეობის საფასური შეადგენს 240 ლარს, ხოლო გაცვლითი პროგრამის შესახებ პირობები და დეტალები იხილეთ აქ.

სემინარში დღემდე 1,000-ზე მეტმა წარჩინებულმა ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა. თუ გსურთ გადაამოწმოთ სერთიფიკატის ავთენტურობა, გთხოვთ იხილოთ ჩვენს მიერ დადასტურებული მონაწილეთა სია.

 • 2016-17 მაისი
 • 2017-18 სექტემბერი
 • 2017-18 ოქტომბერი
 • 2017-18 დეკემბერი
 • 2017-18 იანვარი
 • 2017-18 თებერვალი
 • 2017-18 მარტი
 • 2017-18 აპრილი
 • 2017-18 მაისი
 • 2018-19 სექტემბერი
 • 2018-19 ოქტომბერი
 • 2018-19 დეკემბერი
 • 2018-19 იანვარი
 • 2018-19 მარტი
 • 2018-19 აპრილი
 • 2018-19 მაისი
 • 2018-19 ივნისი
 • 2019-20 ოქტომბერი
 • 2019-20 ნოემბერი
 • 2019-20 დეკემბერი

სემინარში მონაწილეობის სერთიფიკატი